Bestuur

Voorzitter:
Theo Veldhuis
Varwick 10
7634 RJ Tilligte
Tel: 0541 – 22 14 04

Secretaresse: Marie José Bosch, 0541 – 22 13 85

Penningmeester: Christian Bekhuis, 0541 – 29 28 18

Bestuurslid: Eric Mensink, 0541 – 22 14 87

Info@KemVeldloop.nl